ข่าวสาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย Hi-Balanz Drop Shipping

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย Hi-Balanz Drop Shipping

 

1. การสมัครสมาชิก ตัวแทนจำหน่าย Dropship ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย/ธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครเป็นสมาชิก สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ

3. ไม่มีการรักษายอดทั้งรายเดือนและรายปี

4.  บริการจัดส่งสินค้าฟรี ภายในประเทศ

5.  สามารถจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศทั่วโลกได้

6.  ระบุชื่อผู้จัดส่งจากร้านค้าของคุณได้

7.  มีสินค้าให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทั้งกลุ่มสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม

8.  ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

9.   ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า อยู่ระหว่าง 3-7 วันทำการ

10.  สั่งซื้อสินค้า โอนเงินสินค้า และแจ้งชำระเงิน สามารถทำการได้ภายใน 24 ชั่วโมง

11.  ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่ทางบริษัทกำหนด

11.  หากพบว่ามีการทำผิดกฎ ไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็นตัวแทน Dropship ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.  หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อกันเกิน 180 วัน ทางบริษัทจะดําเนินการปิด/ยกเลิก บัญชีโดยอัตโนมัติ/ทันที (รายการเคลื่อนไหว หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง hibalanz.com)

13.  ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ห้ามมีคำว่า ไฮบาลานซ์ หรือ Hi-Balanz

14.   ต้องมีใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15.   สำหรับผู้สมัครในนามนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองบริษัท

16.   ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีเว็บไซต์ร้านค้า, แฟนเพจเฟสบุ๊ค, หรือหน้าร้านอย่างเป็นทางการ

17.   ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข สื่อโฆษณาทุกประเภทของบริษัท

18 .  บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ย้อนกลับ