News & Event
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย Drop shipping

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย Drop shipping

 

 1. การสมัครสมาชิก ตัวแทนจำหน่าย Dropship ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย/ธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้สมัครเป็นสมาชิก สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ
 3. บริการจัดส่งสินค้าฟรี เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สามารถเขียนชื่อผู้จัดส่งจาก dropship ได้
 5. ไม่มีการรักษายอดทั้งรายเดือนและรายปี
 6. ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
 7. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า อยู่ระหว่าง 3-7 วันทำการ
 8. สั่งซื้อสินค้า โอนเงินสินค้า และแจ้งชำระเงิน สามารถทำการได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 9. ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่ทางบริษัทกำหนด
 10. หากพบว่ามีการทำผิดกฎ ไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็นตัวแทน Dropship ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อกันเกิน 180 วัน ทางบริษัทจะดําเนินการปิด/ยกเลิก บัญชีโดยอัตโนมัติ/ทันที (รายการเคลื่อนไหว หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง http://dropshipping.hibalanz.com)
 13. ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ห้ามมีคำว่า ไฮบาลานซ์ หรือ Hi-Balanz
 14. ต้องมีใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 15. สำหรับผู้สมัครในนามนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองบริษัท
 16. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีเว็บไซต์ร้านค้า, แฟนเพจเฟสบุ๊ค, หรือหน้าร้านอย่างเป็นทางการ
 17. ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข สื่อโฆษณาทุกประเภทของบริษัท
ย้อนกลับ